Savci

Velcí savci jsou na Nedvězí a jeho okolí zastoupeni zejména srncem obecným, prasetem divokým a nedávno byla v roklích spatřena i laň jelena lesního. Vedle lišky obecné a zajíce polního, jsou rozšířeny různé druhy hlodavců, jako jsou veverka obecná, plch lesní, zahradní i velký, myši a hraboši. Kuna lesní a skalní pak dokáže potrápit nejednoho živočicha, ale i místní obyvatele, protože teplé a suché půdy stavení jim poskytují útočiště.

Zajímavými savci jsou bezesporu letouni - netopýři a vrápenci. Skalní pískovcové dutiny i sklepy poskytují místo pro přezimování, ale v létě jsou častými návštěvníky půd.

Netopýr velký (Myotis myotis) a netopýr ušatý (Plecotus auritus).

Vrápenec malý (Rhinolophus ferrumequinum), kriticky ohrožený druh.

V přirodě nemá nikdo nic jistého, i když je predátor - na uších tohoto netopýra jsou jasně zřetelní paraziti žluté barvy.

2/7/2015