Zvířectvo

Zdější lesy s převahou borových a smíšených porostů jsou zoologicky poměrně chudé a nepříliš zajímavé, a tak speciální druhy zvířat, které by byly tváří Nedvězska, neobjevíme. Přesto zde a v okolí najdeme celou řadu chráněných zvířat počínaje hmyzem a konče savci. Sama tvářnost krajiny Nedvězí a okolí je velmi rozmanitá, protože na poměrně malém regionu poskytuje útočiště suchomilným zvířatům na skalnatých hřebenech a na druhé straně i těm, které jsou spojeny s přítmím hlubokých roklí a vodou na jejich  dně.

Nesmíme zapomenout, že různými živočichy jsou osídlena i lidská sídla, i když majitelé nejsou velmi často tomuto hostování příliš nakloněni - přesto však je potřeba ctít toto soužití z prostého důvodu ochrany obecně ohrožených druhů. A tak v podkrovích obytných budov i stodol sídlí zejména příslušníci řádu letounů – vrápenci a netopýři, a zatímco půdy budov jsou v létě využívány koloniemi samic s mláďaty – např. netopýr velký a netopýr dlouhouchý, sklepy a jeskynní výklenky využívají tito živočichové k zimování. Jedná se zejména o vrápence malého, netopýra a netopýra velkého.

Srnec obecný se potuluje kolem lidských obydlí nejen v zimě, ale i v jarních měsících.

A protože zvířatům se hranice lesa mnohdy stírá s hranicemi zahrad a zákoutí obytných i hospodářských stavení, objeví se z tohoto pohledu určitě nevítaný srnec obecný, zajíc či prase divoké, po jejichž návtěvě zbude na zahradních porostech, ale i na přilehlých polnostech úplná spoušť, proti níž hostování kuny nebo plcha lesního či zahradního na půdách přináší škody o něco menší.

Součástí koloběhu místní přírody byla a dodnes jsou i hospodářská a domácí zvířata, a tak návštěvníky potěší stádo koz nebo pózující zvířecí příslušník některé z domácností - pes nebo kočka.

1/7/2015