My a náš projekt

Vrch Nedvězí je součástí překrásné krajiny Kokořínska a hluboké zážitky z pobytu si může odnést každý, ať je místní nebo sem přijel jen jednou. Při koncipování celého našeho projektu jsme si uvědomili, že všem návštěvníkům Nedvězí můžeme rozšířit prožitek z tohoto místa tím, že mu nabídneme srozumitelné a lehce dostupné informace, co může z vrcholu Nedvězí i v obci Nedvězí vidět. Proto jsme připravili systém, jak rychle a snadno získat přehled o tom, co se dá přímo z vrcholu spatřit kolem sebe na panoramatu - základním stavebním kamenem našeho webu je možnost připojit své smartphony nebo jiné komunikační přístroje, které mají návštěvníci na cestách obvykle s sebou, k naší stránce přes QR kód a umožnit jim, aby si zobrazili celé panorama blízkého i širokého okolí s popiskami vrcholů a míst. Obrázky panoramat jsme navíc doplnili možností zobrazení druhého tradičního turistického orientačního systému -  směrových růžic.

QR kódy na vrcholu Nedvězí, přes které je možno se připojit na www a zobrazit si směrové růžice - první ověřovací spuštění systému 1. května 2015 v 17:55 hodin.

Vrchol Nedvězí není jen místem dalekého rozhledu, ale také místem setkávání všech, kteří na vrchol vystoupají. K tomuto setkávání jsme se rozhodli přispět i tím, že jsme vytvořili paralelní virtuální místo, kde se mohou se svými zážitky podělit s ostatními ti, kteří na vrcholu kopce nebo někde po cestě vytvoří fotografii nebo video, které mohou rovnou z místa vložit do otevřené facebookové stránky. Stačí se jen přihlásit přes QR kód, fotografii poslat, podělit se se svými zážitky, anebo třeba jen napsat vzkaz jiným.

Tento vskutku dynamický informační systém jsme na naších webových stránkách doplnili malým průvodcem po Nedvězí, v kterém jsou popsána další zajímavá místa i místní chráněné stavby, kapitolami z historie Nedvězí se starými pohlednicemi a připomenutím původních obvyvatel i způsobu jejich života i popisem přírody a pamětihodností nejbližšího okolí, jehož nedílnou součástí obec je. Při zpracování témat jsme vycházeli z toho, že cenný bude spíše náš osobní pohled na zdejší krajinu a život v ní, a tak si nečiníme nárok na systematický a ryze odborný přístup. Při hledání potřebných informací jsme narazili na celou řadu informačně propracovaných zdrojů, zejména oficiálních internetových stránek ochrany přírody, obcí a hradů, které jsou vedeny s příslušnou odborností, a tak čtenářům, kteří si u domácích počítačů přejí se nad rámec těchto našich osobně pojatých stránek dozvědět více, na ně přinášíme průběžný systém odkazů.

První přihlášení turisté, manželský pár z Prahy - Ládví, který je tu prý alespoň už po dvacáté...

Takto vypadají směrové růžice zobrazené v smartphonu.

Každý, kdo se připojí na některou část našich www.nedvezi-kokorinsko.webnode.cz nebo na facebookový profil, se spolupodílí na tomto projektu a zároveň na spoluprožívání zážitků a je jedno, jestli je Nedvězan nebo sem k Nedvězanům jezdí občas na návštěvy nebo se sem přijel podívat jen jednou. To, že se tak děje, nás těší.

Na závěr tohoto povídání si přejeme vyslovit naději, že i někdo jiný ze stejných důvodů, jako máme my, třeba vytvoří takovýto informační systém k jinému místu, které má rád - vždyť takových míst, o kterých je potřeba mluvit a pomoci jejich návštěvníkům, je u nás přeci hodně. V této kapitole je popsána celá naše cesta i návod, jak úplně bez finančních prostředků a oficialit připravit smysluplnou pomoc druhým a ještě si při tom užít - stačí jen chuť, práce a čas.

Ivo Vodička, Luboš Šejk Peterka a Jaroslav Smilek