Jak na to...

Co potřebujete k založení celého informačního systému?

Celé know-how projektu je založeno na tom, že to nic nestojí, než jen práci a čas. Předpokládáme, že dnes už každý má PC napojený na internet, že má digitální kameru (digitální fotoaparát nebo videokameru) a mobilní telefon - další náklady už v podstatě nejsou.

Podstatou celého informačního systému je to, že na místě, kde potřebujete informovat turisty či návštěvníky, vylepíte jeden nebo více QR kódů, které umožní se připojit na vaše www stránky, kde jsou připraveny informace. K umístění QR stačí vytisknout papír A4 s textem z normální tiskárny, ustřihnout z něj proužek a přelepit jej na místě širokou průsvitnou izolepou nebo vytisknout samolepky.

Vylepení QR kódu na turistickou směrovou růžici na vrcholu Nedvězí.

Zde je ale potřeba si uvědomit, že vlastníci památek nebo jiných informačních systémů (informační tabule jiných organizací) nebudou třeba nadšeni - na druhé straně, pokud si vybereme místo na turistickém místě citlivě a nebude nic poškozovat, vlastníci nebudou pravděpodobně nic namítat, pokud navíc uvidí, že je to pro dobrý účel.

Co je tedy potřeba udělat nejdříve?

1. Emailová adresa (zdarma)

Pro založení stránek musíte mějte připravenu emailovou adresu, která je součástí přihlašovacího skriptu webových stránek. Zvolte si takovou, která bude vhodně korespondovat s budoucím názvem stránek.

2. Hosting (zdarma), volba podoby stránek

Po dlouholetých zkušenostech s vedením jiných webových stránek jsme si opět  vybrali poskytovatele hostingu webnode.cz, které má uživatelsky vlídné prostředí a také tuto šablonu, která nám připadá elegantní a umožňuje umisťovat poměrně veliké snímky do čisté plochy. 100 GB úložiště zcela postačuje na spousty textů i obrázků, pokud je budete důsledně převádět do formátu *.gif, který se na monitorech i mobilních telefonech zobrazuje čistě a zabírá celkem málo z úložného místa. Ovládání tvorby stránek vyžaduje samozřejmě nějakou zkušenost, ale i běžný uživatel počítače po chvíli zjistí, že vytvoření systému adresářového stromu, umístění obrázků i hypertextových odkazů na další zdroje nebo mezi stránkami navzájem je celkem jednoduché.

Šablona Trendy je graficky jednoduchá, a tak dává možnost vyniknout fotografiím. Výhodou této šablony je i to, že zobrazuje obrázky a fotografie ve velikosti až 920 bodů na šířku, což jiné šablony neumožňují. Obrazový materiál v již zmíněném *.gif je kvůli úložišti potřeba zmenšovat na maximální velikost 920 bodů šíře, protože větší obrázky je pak stejně potřeba zmenšit, protože se nevejdou do strany.

Než si ale budete chtít otevřít nějakou stránku, musíte si dobře rozmyslet, jak se bude jmenovat, protože všechny ostatní údaje uvedené v procesu přihlašování se dají později změnit, jen právě u názvu www adresy už to zpětně nejde.

Vy si však můžete otevřít webovou stránku u kteréhokoliv poskytovatele, stejně jako i stránku placenou, pokud na to máte pravidelně přicházející finanční zdroje. Výhodou může být i doména vyššího řádu, která je ovšem placená podle sazebníků a kterou tolik neignorují vyhledávače typu Google. Na druhé straně ovšem se lidé budou přihlašovat k vašim stránkám přes umístěný QR kód přímo na místě a tím budou mít adresu vašich www už v mobilu, takže vyšší typ stránek by pro vás byl přínosný jen tehdy, pokud byste chtěli, abyste mohli být vyhledáni před návštěvou vašeho místa. Pokud návštěvnost vašich stránek bude veliká, což vám zajistí přístupy přímo z místa přes QR kód, začnou vaše stránky s nižším typem domény běžně vyhledávat a zobrazovat na vyšších pozicích.

Po zkušenostech musíme říci, že je také dopředu si dobře rozmyslet, co vlastně na webové stránky umístit a do jaké hloubky informací jít, protože v informačním okolí najdete zpracované informace na odborné úrovni - pak máte možnost je na svých stránkách citovat (v pravém slova smyslu), nebo na ně své čtenáře odkázat. Vyšli jsme nakonec z toho, že rozumný osobní přístup se znalostí místních poměrů je pro čtenáře přínosnější než se přetvařovat v odbornosti kdečeho.

Pro zjednodušení práce je potřeba si ve svém počítači vytvořit stejnou strukturu adresářů, jako jste si vytvořili na webových stránkách, aby informace (textové i obrazové) byly zařazeny ve stejných adresářích. Tento systém se vyplatí zejména po nějaké době, kdy už si nemusíme být jisti, kam jsme co uložili a kde co hledat.

3. Tvorba panoramat a směrové růžice

a) Pro lepší orientaci a pro poznání místopisu je lepší si nejdříve vytvořit tabulky s místy rozhledu, k čemuž je nejjednodušší a také nepřesnější využít služeb z www.mapy.cz, kde si nastavíme turistickou mapu (Změnit mapu), přiblížíme si co nejvíce náš bod, odkud vzdálenosti měříme a využijeme nabídky Body a měření / Měření vzdálenosti. Klikneme na mapu do místa, odkud měříme (vytvoří se zelený balonek) a pak klikneme vedle (červený balonek spojený čarou), zmenšíme pohled, najdeme místo a červený balonek postupně přemisťujeme. Vpravo se nám začnou zobrazovat potřebné údaje a profil mezi zeleným a červeným bodem, ale doporučujeme co nejvíce zvětšit náhled v místě červeného bodu, protože při malém rozlišení mapy při přesunu bodu na velké vzdálenosti mohou vznikat značné rozdíly v údajích. Vše zapisujeme do tabulky (formuláře ke stáhnutí). Pro umístění na web je potřeba udělat přes klávesu Print Screen obrázky a ořezat je třeba v Irfan View, protože práce s umístěním obrázků je pak snazší než pracovat s živou tabulkou. Tabulky ve Wordu pro vaši editaci si můžete stáhnout zde (0-90, 90-180, 180-270 a 270-360).

b) Směrová růžice - celá růžice se těžko vejde do www stánky, a tak jsme kruhový rozhled rozdělili na jednotlivé kvadranty. Růžice je v kvadrantech vytvořena v programu Word (malování, vložené objekty, šipky, wordart, textová okna) a pak přes PrintScreen převedena na obrázky *.gif v programu Irfan. Pro ulehčení práce si zde můžete stáhnout živý soubor a jen ho editovat. Pokud ovšem máte někoho, kdo vyrobí růžici v programu Corel Draw, s klidným svědomím mu přenechte práci.

c) Pro tvorbu panoramat je nejprve dobré se rozhlédnout a pozeptat, jestli už nějaká nakreslená nebo vyfocená a popsaná už třeba neexistují - pro vaše zpracování budou dobrým vodítkem (jeden z mnohých příkladů je zde ke stažení). S výtvarným zpracováním se dá vypořádat různě - od kresby černým fixem na papír, následným skenováním a přidáním popisek ve Wordu až po pokročilejší práci v nějakém grafickém programu. Zprvu jsme mysleli, že vyfotíme z vrcholu kopce po kouskách celý horizont a pak jej v počítači zvýrazníme obkreslením, ale narazili jsme přitom na několik problémů - v první řadě jsme během čtyř měsíců nebyli schopni nafotit nic tak kvalitně ostrého, aby se s tím dalo později pracovat. Na to je totiž potřeba kvalitní digitální fotoaparát a být na správném místě v správný čas, nejlépe asi na konci léta a v raném podzimu - stejně ale i tak na obzoru vše nakonec splývá v šedomodrozelenou blíže neidentifikovatelnou čáru. Zkoušeli jsme i kreslit, co vidíme, protože přeci jen člověk vidí nakonec jinak než čočka v přístroji, protože do toho vkládá svou znalost místopisu a prociťovanou prostorovost - přesto nakonec se nám na obzoru vše sdrclo zase do jedné linky.

Třetí cestou je pravděpodobně ta, že se v mysli vzneseme nad náš pozorovací bod, abychom viděli okolí z ptačí perspektivy, a pomocí směrové růžice, podobných nákresů a aplikace Google Earth vytvoříme panoramata nikoli jako realistický obraz okolí, ale jako prostorové schema, v němž potlačíme nepotřebné body v krajině a naopak zdůrazníme to, na co chceme turistu - pozorovatele navést.

4. Počítadlo návštěv (zdarma)

Do www stránek je potřeba umístit počítadlo návštěv - jednak se dozvíme, kolik lidí se připojilo na naše stránky ať na místě nebo od počítačů doma, ale hlavním důvodem umístění této aplikace je to, že odkudkoli rychle zjistíme, že něco s QR kódem na místě je v nepořádku. Zpomalí-li se počítadlo ve srovnání s běžným stavem, je to důvod jít a obnovit vylepený lístek s QR.

Statistiky návštěvnosti pracují různě a sledují různé ukazatele, my jsme využili miniaplikace Blueboard.cz, které zaznamenává každý přístup na kteroukoli stránku i podstránku webových stránek - alespoň tak tvrdí poskytovatel.

5. QR kód (zdarma)

Podoba QR kódu se dá získat poměrně snadno - pokud do nějakého vyhledávače dáte dáte heslo "qr code generator", vyskočí široká nabídka volně stažitelných nebo on-line programů, v nichž se dají kódy generovat a stáhnout do počítače k dalšímu použití. Pokud neznáte, jak QR kódy fungují, přečtěte si o celém problému na www.qrgenerator.cz, kde si můžete také kód generovat. Takto vytvořené kódy jsou pak zcela běžně schopny pojmout jak texty (i o několika tisících znaků), tak i http i emailové adresy, které potřebujete návštěvníkům sdělit, nebo jejichž prostřednictvím se lze k vašim stránkám připojit.

Stažené kódy jsou v obvyklých grafických formátech, pro nás je z nich nejpoužitelnější formát *.jpg, se kterým pracujete úplně stejně jako s obrázky a které můžete vkládat do textových souborů (letáčky, plakátky, samolepky a další) a vytisknout je na běžné domácí tiskárně. V našem případě tiskneme proužek papíru, který širokou průsvitnou izolepou přelepíme na vrcholovou tyčku směrové růžice, která je umístěna na vrcholu kopce.

Při přilepování proužků s QR kódy musíme dbát na to, aby v místě QR byla izolepa přilepena naprosto čistě, bez přehybů a bez bublinek, jinak se totiž kód nenačte.

6. Sdílení zážitků na sociálních sítích (zdarma)

Součástí celého projektu je i zapojit návštěvníky hravou formou do sdílení zážitků s vámi, ale i s jinými návštěvníky. Sami dobře víme, že návštěvníci nějakého pěkného místa, mají tendenci sdělovat a zanechávat po sobě "stopu". Proto fotí a natáčejí videa, ale také zneužijí situace a zanechávají po sobě podpisy a vzkazy, aby bylo vidět, že mají názor, ale památky tím ničí, o čemž snad není sporu.

Chuť zdokumentovat pobyt na místě a zanechat svůj vzkaz můžeme přetransformovat do sociálních sítí přimo na místě tím, že umožníme umístit fotografie, videa nebo vzkazy a popis zážitků na nějaký k tomu otevřený účet na Rajčeti, Youtube, Facebooku, Twitteru nebo jiných.

Nám i ostatním to přinese několikerý užitek, ale hlavně radost ze hry a tvořivého přístupu.