Geomorfologie vrchu Nedvězí

Vrch Nedvězí je jedinečný svou stavbou - druhohorní pískovcové sedliny byly nadzviženy třetihorní sopečnou činností, která vytvořila samotný vrchol. Vrchol Nedvězí je tvořen trachytovým sukem, který přečnívá okolní krajinu tak, že ze tří čtvrtin tvoří téměř pravidelný kužel. Každý návštěvník se z vrcholu může přesvědčit, že téměř celý kopec je ohraničen hlubokou kruhovou roklí, z níž vybíhají směrem k vrchu radiálně směrované rozeklané pískovcové rokle.

Geologická mapa Nedvězí, na níž je patrný trachytový vrchol (www.geologicke-mapy.cz)

Celý kopec připomíná bochník dokola rozpukaného pecnu chleba, který se paprskovitě i kruhovitě rozpadá, protože jeho středem se prochází zmíněný trachytový suk, který celou masu usazeného pískovce nadzvihnul.

V hlavních i bočních roklích nás mile překvapí roztodivné, až bizarní terasovitě sestupující skalní útvary, ale při troše nepozornosti také to, že se mezi nimi pravděpodobně ztratíme, a když sestoupíme dolů, rázem se ocitneme někde jinde, než jsme očekávali. Proto je zde velmi obtížné, spíše nemožné naplánovat trasu podle mapy tím způsobem, že si určíme cestu prostorem z bodu A do bodu B, a tak se raději přidržíme stávajících turistických tras nebo tradiční historické příjezdové silničky, která na Nedvězí vede po horizontu od Střezivojic a Dražejova. Na následující šrafované mapě z 19. století je rozeklanost celého vrchu zcela jasně patrná.

  1. https://www.geologicke-mapy.cz/regiony/ku-633283/
  2. https://www.mapy.cz/19stoleti?x=14.5273167&y=50.5044238&z=12