Nedvězí - další pokus o etymologii názvu (3)

Původní rozsah okolních lesů dokládají kromě již uváděných místních jmen Dubeč, Dubeček a Netluky i mnohá další jako jsou Lipany od r. 1325), Hájek (od r. 1313) a Nedvězí (od r. 1313). Poslední je dokladem četného výskytu obávané lesní šelmy. Ta byla pro naše dávné předky tak exemplárním symbolem zla, že se neodvažovali nahlas vyslovit její právé jméno, aby na sebe nepřivolali její hněv.
Pověrečný strach vedl k tabuizování všeho, co by tento zvířecí symbol zla mohlo aktivovat. Tento přístup se projevil i v místních jménech.
Proto máme v Česku 8 obcí s názvem Nedvězí, 2 Nedvědice a po jednom Nedvězíčku a Nedvídkovu spolu s 3 Nedvězími v zeměpisných názvech. Mezi nimi je jen jediné sídlo s názvem Medvědice. Přitom staročeské označení obávané šelmy v podobě nedvěd nebo medvěd sice bylo rovnocenné, ale obojí bylo pouze zástupné a eufemistické ve smyslu indiánského jména Tencovíomedu. Proto se už asi nikdy nedovíme, zda vůbec existoval nějaký původní název pro medvěda.

PhDr. František Dudek, CSc.


Více zde: https://kolowrat.webnode.cz/news/sedlaci-z-nedvezi-kdysi-meli-hruzu-z-medvedu/