Nedvězí (Nedoweska)

1. Nedvězí, něm. Nedoweska, ves v Českém Středohoří (m. o. Dražejov) 4 km na jih od Dubé: 1356 ad E. in Desstna, exec. pleb. de Medoues, LC. I, 15; 1402 in Zdislawi, in Sussyczi, in Nedwiezyem villas int., DD. 20/105; 1437 in Huska castrum .. in Wlkow .. in Nedwiezy unam cur. rust., RT. II, 158; 1615 zámku Hausku .. ves Dražiegow celou, ves Nedwiestku celou, ves Kluk celou, DZ. 137 J 7; 1654 a 1720 ves Nedweska, BR. 7/739 a Mülller; 1790 Hft Hauska: Nedoweska, Nedweska von 24 N., Schaller IV, 203; 1834 Nedoweska, 1¼ St. wnw. von Hauska, auf einer felsigen Anhöhe, uber welche sich der Nedowesker- oder Schreyerberg noch beträchtlich höher er hebt, Sommer II, 158. Německé jm. Nedoweska povstalo vsutím hlásky o  do českého jm. Nedveska < Nedvězka 'malá Nedvěz < Medvěz'.

2. Nedvězí, V. Šimanov (okr. Jindř. Hradec)!

3. Nedvězí (lid. v Nedvězím, nedvěskej), ves nad Zlatým potokem 9 km vjv. od Nov. Města n. Met.: 1544 (1537) ves Bystrey .. ves Janow .. it. ves Nedwiezy .. it. mčko Wolessnicze ... pod Nedwiezym .. les mezi Nedwiezym a Dobrzany, DZ. 42 L 16 n.; 1654 Nedwiez (v kraji Hradec.), BR. 11) 280; 1790 Hft Opocžna:  Nedwieze, Nedwes von 32 N., Schaller XV, 183; 1836 Nedvězy 2¾ St. nö. von Opotschna an einem kleinen Gebirgsbache .. nach Dobřan eingepf., Sommer IV, 366.

4. Nedvězí (lid. na Nedvězi, do Nedvězi, nedveskej), skup. chalup (m. o. Rabyň) 7 km sz. od Neveklova: 1362 Philippi de Nedwiecze (!), LEr. I, 43; 1374 Rynartus de Nedwiezy, RT. I, 445; 1398 A. de Praga conqueritur super R. de Nedwyezyeho, Styborium de Neweklow, Půh. 4 č. 12; 1406 Rinhardum de Nedwieze, LEr. VII, 91; 1410 Reynhardus de Nedwiezieho in hered. sua in Nedwiezie in eur. arat., cur. rust ... in Teletinie et in Stromczi .. uxori sue addidit dotem, RT. II, 66; 1444-49 Zdeněk z Nedvězieho, t. 201; 1542 Jan Nedvězský z Nedvězí na …

Zdroj: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny: Dr. Antonín Profous, Díl III. M - Ř, Česká akademie věd a umění, Státní nakladatelství učebnic, Praha, 1951, str. 191