Dražejov

Dražejov (německy Draschen) nachází asi 3 km na jih od města Dubá a je jeho součástí stejně jako osada Nedvězí a Kluk. Obec leží na vysoko čnějící pískovcové plošině v nadmořské výšce 380 metrů v CHKO Kokořínsko.

Dražejov je doložen od roku 1402, kdy Jindřich z Dubé zvaný Jednooký rozděloval svůj majetek mezi syny. V polovině 15. století Dražejov spolu s Střezivojicemi a Březinkou získal Jindřich ze Smiřic, pán na nedalekém hradě Houska. V roce 1502 Jan, syn Jindřichův, prodal celé panství Václavovi Hroznatovi z Harasova. Od roku 1545 Dražejov získali opět Smiříčtí. Roku 1593 se týká záznam o existenci zdejší panské krčmy. Roku 1639 celý kraj obsadili a vydrancovali Švédové. Koncem 18. století zde byla postavena malá škola, přestavěna na větší byla v letech 1829 až 1831. Docházely do ní děti z Heřmánek, Nedvězí a Kluku.

V roce 1832 vesnice podlehla zničujícímu požáru, byla však znovu postavena. Většímu rozvoji vsi bránil nedostatek vody. Vodovod do vsi byl postaven až roku 1907 z Pramenného dolu. Voda byla vytlačována pístovým čerpadlem do nádrže - vodojemu nad vsí a přebytečná voda pak do rybníčka na návsi. Rybníček měl svůj vodotrysk a byl opravován roku 1949. V té době stál ve vsi hostinec Švýcarsko, který se odkazoval na krajinný název Dubské Švýcarsko (Daubauer Schweiz). Dalším hostincem fungujícím do roku 1948 byl zděný patrový Jana Procházky, budova byla v 50. letech zbořena.

V Dražejově se zachovala původní stavení a památky lidové architektury a na návsi barokní kaple svatého Jana Nepomuckého z roku 1767, která byla v roce 1835 byla přestavěna, dnes nově opravena a vysvěcena biskupem litoměřické diecéze. Téměř všechna ostatní stará stavení spálil požár v roce 1832. V okolních skalách je zachována řada sklepních prostor, zejména pro uskladňování zeleniny a ovoce, ale i k ustájení domácího zvířectva.

Do roku 1880 vedla do vsi pouze zásobovací cesta od Střezijovic, v uvedeném roce byla postavena z Rozprechtic spojka od silnice spojující Dubou se Mšenem, která je dnes do Dražejova a Nedvězí jedinou běžně sjízdnou cestou. Původní cesta ze Střezivojic po horizontu je dnes využívána turisty a cyklisty a sjízdná je zemědělskou technikou.

Po odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce byl Dražejov znovu osidlován a mezi nově trvale žijící místní obyvateli se postupně zabydlovali rekreanti z Prahy. Dnes vzhledem k nedostatku pracovních příležitostí v místě a absenci veřejné dopravy většina usedlostí slouží jako rekreační objekty, které jsou s péčí udržovány a udržují předválečnou tvář obce.

Více informací o Dražejovu najdete na: https://www.mestoduba.cz, https://cs.wikipedia.org/wiki/Dražejov, článek o Dražejovu z www.mestoduba.cz

  1. https://deutschboehmen.de/index.php?title=Draschen
  2. https://cs.wikipedia.org/wiki/Dražejov (Dubá); https://deutschboehmen.de/index.php?title=Draschen