Ptactvo

Ze všech živočišných druhů na první pohled, spíše na první poslech zaujme na Nedvězí a okolí všudypřítomný ptačí zpěv. Převládající smíšené lesy s převládajícím bukem a dubem umožňují sídlit dutinovým ptákům, jako je holub doupňák i zajímavá sovička sýc rousný, ale dutinami však nepohrdnou ani někteří netopýři jako netopýr rezavý. Ve zdejších rozsáhlých lesních porostech se setkáme s početnými populacemi šplhavců, a tak často můžeme slyšet bubnování, nebo dokonce spatřit datla černého i strakapouda velkého a prostředního.

Mládě výra velkého.

Z pěvců uslyšíme i uvidíme nejčastěji sýkory - modřinku, koňadru, uhelníčka i babku, které se zejména v zimních měsících stanou nedílnou součástí všech místních obydlí, zvláště když jim místní něco podstrčí. Běžně uvidíme také pěnkavu, brhlíka a šoupálka, ale výjimkou není i charakteristický zpěv strnada obecného a pěnice černohlavé. Nesmíme zapomenout na  flétnové zpěvy kosů a trochu vrzavé melodie špačků a drozdů.

Sýkora koňadra.

Sýkora modřinka.

Pěnkava jikavec (jikavec severní).

Na svazích vrchu Nedvězí se v porostech šípků  setkáme i s ťuhýkem obecným.  V noci nás upoutá z dálky se ozývající „uhúú“ výra velkého.  Často můžeme zaslechnout i hrozivé „krew, krew“ krkavce velkého, zástupce havranovitých.

Rehek zahradní.

Červenka obecná

Zvonek zelený.

Drozd kvíčala.

Sojka obecná

Když se z vrcholu Nedvězí podíváme po okolí většinou pohledem narazíme na káně lesní (káně myšilov), které pluje nad krajinou, mnohdy právě nad okolními údolími, a tak jej můžeme vidět přímo ve stejné letové hladině a někdy dokonce i svrchu.

V širokém okolí však najdeme i ornitologické zajímavosti - majestátní vrch Vlhošť hostí každoročně pravidelné hnízdění 3 až 4 párů sokola stěhovavého a z oblasti Holanských rybníků a okolí Máchova jezera občas zavítají čápi bílí i černí.

Sokol stěhovavý - mláďata.

1/7/2015