Nedvězí - další zajímavosti

Nedvězí je malebné místo nejen pro neopakovatelný rozhled z vrchu až po jedné třetině Čech, ale také pro řadu drobnějších zajímavostí, které dohromady vytvářejí neobyčejné spojení současných trendů v obnovování a udržování tradiční architektury Kokořínska a jejich moderního využití k rekreačním účelům v překrásné krajině.

Pro lepší orientaci na Nedvězí je zde uvedena mapka s popisem zajímavých míst:

1. Turistický rozcestník - na křižovatce dvou přístupových cest k Nedvězí ze Střezivojic a z Dražejova - zde je možno zaparkovat automobil, protože dále je k tomu už jen velmi málo příležitostí. Cesta ze Střezivojic k tomuto rozcestníku není sjízdná automobilem, ale na kole nebo pěšky to není žádný problém, protože cesta vede pořád po horizontu.

2. Skalní okno s božími muky - při stavbě nové silnice, kterou prokopali ruští váleční zajatci umístění na práci v první světové válce, vzniklo skalní okno pro svatý obrázek, které jako první vítá návštěvníky na Nedvězí.

3. Řipská vyhlídka

Řipská vyhlídka v mlze - ale i za jen dobrého počasí je v dáli vidět hora Říp v celé její kráse, i jen proto je potřeba vyhlídku určitě navštívit. Z tohoto místa bylo fotografováno Nedvězí na starých pohlednicích - tento pohled na obec dnes kryje vzrostlý les.

4. Boží muka v dolní části obce (Dolní Nedvězí)

5. Roubenka čp. 22  - chráněný památkový objekt

6. Roubenka čp. 8  - chráněný památkový objekt

7. Roubenka čp. 12  - chráněný památkový objekt

8. Kaplička s požární zbrojnicí a turistický rozcestník

Kaplička na Nedvězí s krásnou lípou patří k významným orientačním bodům; v přistavěné požární zbrojnici byla ještě v letech devadesátých vidět vahadlová požární stříkačka.

9. Roubenka čp. 14  - chráněný památkový objekt

10. Boží muka na cestě ke studánce - na cestě k veřejnému zdroji pitné vody uvidíme opravená boží muka a za nimi ve stráni zadní trakt roubenky čp. 20

11. Studánka, veřejný zdroj pitné vody

12. Vrch Nedvězí, místo dalekého rozhledu

Rozradostnění návštěvníci na vrcholu Nedvězí.

13. Boží muka - na jihozápadní straně, na cestě, která obkružuje vrchol Nedvězí.

14. Pietní místo horolezců - toto pietní místo vzniklo spontánně někdy na přelomu tisíciletí jako vzpomínka na zahynulé horolezce.

 

15. Jeskyně Wernerovka a roubenka čp. 1 - se nachází už v jiném katastru než Nedvězí (Medonosy, okr. Mělník), ale bezesporu k němu patří, protože nejbližší příjezdová cesta k ní směřuje od kapličky. Jestli kdysi v minulosti byla Wernerovka i administrativní součástí obce a kdy a proč došlo k jejímu oddělení nevíme, ale všichni Nedvězané ji berou jako samozřejmou součást obce - tím však vznikl zmatek v číslování domů, protože v obci jsou tak dvě "jedničky". V turistických mapách značená "jeskyně" dobře viditelná ze žluté cesty však není jeskyní, ani bývalým obydlím ve skále, ale bývalým chlévem s výběhem, který patřil k roubence.