Nedvězí na starých pohlednicích

Tato pohlednice Nedvězí je nestarším zachycením stavu obce na konci 19. století, protože na pozdějších fotografiích už je dům čp. 1 zděný, zatímco zde je ještě roubený (na fotografii nejvíce vpravo).

Pohlednice Nedvězí (Nedoweska) z období kolem roku 1898 (dům čp. 1 je už na této pohlednici omítnutý).

Tato pohlednice s dřevěným křížem na vrcholu kopce je z období před I. světovou válkou nebo v ní.

1928, pohled na Nedvězí z jihu odněkud z prostoru strání po Bukového vrchu u Vidimi.

1928, někde uváděno 1930.

Zeleně tónovaná pohlednice s ozdobným okrajem 1933

Vzhledem k tomu, že na samotných pohlednicích není zvykem uvádět rok vydání, se jejich datace odvozuje od poštovního razítka, pokud byly poslány a pokud je razítko čitelné, nebo podle nějakého data v rukopisném textu. I ten však nemusí vždy odrážet rok prvního vydání pohlednice, protože ta mohla být zakoupena nebo i poslána mnohem později. Tak se na různých sběratelských internetových fórech datace pohlednic liší.

https://deutschboehmen.de/index.php?title=Nedoweska