Obojživelníci a plazi

Kokořínsko se svou rozmanitou přírodou hostí i řadu zajímavých obojživelníků a plazů; obojživelníky najdeme především v dolních partiích krajïny, zejména ve stinných údolích, četných mokřadech na dně roklí, kolem Pšovky a Liběchovky, ale i jinde. Na loukách a okrajích lesů se běžně setkáme s ropuchou obecnou. Suché a skalnaté prostředí je příhodné pro plazy, proto můžeme na Nedvězí spatřit poměrně často ještěrku obecnou (Lacerta agilis), která je silně ohroženým živočišným druhem.

Ještěrka obecná (Lacerta agilis), samička s nově dorostlým ocasem.

Samec ještěrky obecné je krásně zbarven do zelena. Párek ještěrky obecné žije pospolu a hlídá si své teritorium. Na tomto snímku je zcela patrné, že samička má od poloviny nově dorostlý ocas, který předtím někde ztratila.

Sameček v obranném postavení.

1/7/2015