Zakšín a Pustý zámek

Zakšín (něm. Sakschen) je vesnice v údolí Liběchovky nedaleko města Dubá, jehož je dnes součástí, na spojce Liběchov - Dubá. Zakšín byl poprvé zmíněn v písemných pramenech k roku 1402, kdy patřil do panství u již zaniklého hradu Čap, patřícímu díky dědictví Václavovi Berkovi. Už dva roky poté se psal ze Zakšína, Zakšín se tedy stal místo Čapu centrem Václavova panství. Po jeho smrti kolem roku 1430 panství vlastnil jeho syn Aleš, sídlící v Kuřívodech. Později byl Zakšín připojen k panství Berštejn, od roku 1460 je uváděn jen jako ves. V současné době je obec převážně rekreačním zázemím chalupářů z Prahy, kteří udržují původní charakter obce.

Nad Zakšínem na skalním ostrohu se nachází skalní hrádek Pustý zámek, který je zajímavým cílem kratších výletů z Nedvězí nebo kolem kterého se dá naplánovat cesta dálková. O Pustém zámku se toho mnoho neví, snad jen to, že původní roubená tvrz, v druhé vlně přestavěná a zřejmě doplněná i o základové zdivo nebyla panským sídlem, ale jejím účelem zřejmě byla ochrana strategické silnice procházející údolím. Místo bylo osídleno pouze krátce a do dnešní doby se zachovaly ve skále vytesané místnosti i upravený hradní příkop, kapsy na uchycení trámů, přitesaná schodiště a další důkazy stavební činnosti. Název Pustý zámek není původní, protože historické pojmenování bylo zapomenuto. V blízkosti hrádku je skalní hřeben Rač (Ratch).

Zbytky příkopu tvrze zhlazené přitesáním.

Hlavní přístupová cesta do tvrze vedla přes padací most, z něhož je patrný přitesaný pilíř.

Pohled shora na místo, kde byl hlavní most do tvrze - naproti je zřetelná kapsa pro vyvažovací zařízení padacího mostu.

Tvrz stála na několika skalních blocích, mezi nimiž byly mosty - zde jsou patrné kapsy pro založení nosných trámů.

Schodiště na most, které vyrovnávalo různé hladiny skalních bloků - na protější straně jsou již zmiňované kapsy.

Nejfototografovanější a nejdiskutovanější výklenek na Pustém zámku, o kterém se neví, zda sloužil jako sakristie, základ pro budoucí schodiště středem pískovcového bloku nebo byl je pouhým prostorem pro uložení věcí.

Základy místnosti a kapsy pro stropní trámy na Pustém zámku.

Více informací na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zakšín; https://cs.wikipedia.org/wiki/Pustý_zámek