Hrady spatřené

Karel Hynek Mácha si na svých cestách pořizoval náčrtky hradů a zámků, které navštívil nebo kolem kterých procházel. Tato záliba byla mezi vlasteneckou společností velmi oblíbená a předpokládá se, že při svých návštěvách u přítele ze studií Eduarda Hindla v Doksech pravděpodobně viděl Mácha takovou sbírku u místního českého vlastence Karla Brantla. "K. Brantl byl silniční inženýr o deset let starší než Hindl, prototyp romantického člověka své doby. Patrně mu při jeho práci zbývalo dost času, a tak se s vlasteneckou horlivostí, již vyčteme z jeho dopisů, pustil do studia historie českých hradů a tvrzí. ... Jako obratný kreslíř si pořizoval obrázky hradů a v době Hindlova příchodu do Doks měl již velkou sbírku kreseb hradních staveb a zřícenin i sbírku heraldik. Roku 1831 vydal v Praze svou knihu o historii Bezdězu, k níž si sám nakreslil tři velmi zdařilé ilustrace. Tuto jeho monografii recenzoval František Palacký. ... Lze tedy soudit, že Eduard Hindl s Brantlem seznámil i Máchu a že Brantl, člověk zaujatý, ne-li přímo posedlý vášní prolézat stavby nebo zříceniny kdejakého hradu a z kamenných zbytků, svědků dávných dob, kouzlit obrazy dávné minulosti, na oba přátele hluboce zapůsobil." (1)
 
"Hrady spatřené" tvoří dnes už zmapovanou ucelenou a dostatečně známou sbírku, kterou vydal se slovním doprovodem Bohumil Mráz pod názvem Karel Hynek Mácha: hrady spatřené (Praha, Panorama 1988), z níž jsou vybrány i následující obrázky z Českolipska a severních Čech.


Zdroj: Josef Panáček – Jaromír Wágner, Karel Hynek Mácha v kraji svého Máje, Severočeské nakladatelství v Ústí nad Labem, 1990, str. 14 - 16

 

Fotogalerie: Hrady spatřené