Kokořín

Když se řekne Kokořín, každému se hned vybaví středověký hrad s nezaměnitelnou podobou, kterou mu dala novoromantizující přestavba z přelomu 19. a 20. století. Ovšem nad hradem, na hraně Kokořínského údolí, se nachází obec stejného jména, tedy Kokořín, někdy uváděný jako Nový Kokořín. V Kokoříně je malý úpravný zámeček, který si nechala postavit místní šlechta v době, kdy už gotický hrad nemohl splňovat vyšší nároky na bydlení, reprezentaci i na správu panství.

Zámek v obci Kokořín.

Hrad Kokořín byl postaven po roce 1320, pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. Podle jména hradu se celá chráněná oblast nazývá Kokořínskem. V roce 1426 dobyla a poničila hrad husitská vojska. Po husitských válkách hrad často střídal majitele a od roku 1544 je uváděn jako pustý. Jeho osud ještě zhoršilo rozhodnutí císaře Ferdinanda II. zařadit jej mezi tzv. prokleté hrady, tj. hrady, které se nesměly udržovat, protože jinak by díky své výhodné poloze mohly ohrozit panovnickou moc.

Historická rekonstrukce hradu Kokořín na nákresu z www.hrady-zriceniny.cz.

Pohlednice hradu z doby ještě před zahájením rekonstrukce v podobě, kterou mnohokrát zachytili naši přední umělci včetně K. H. Máchy.

Takto zachytil K. H. Mácha Kokořín na kresbě z cesty do Doks roku 1833.

Roku 1894 zakoupil zříceninu pražský podnikatel Václav Špaček, jehož syn Jan ji nechal před první světovou válkou novogoticky zrekonstruovat. V letech 1911–1916 byl hrad upraven do dnešní podoby architektem E. Sochorem podle pokynů A. Sedláčka a Č. Zíbrta. V roce 1951 byl hrad zestátněn, respektive konfiskován. V roce 2001 se stal národní kulturní památkou; navrácení rodině Špačků tím bylo ztíženo, avšak ne znemožněno (Kokořín byl navrácen v roce 2006).

Návštěva hradu Kokořín je samozřejmě turistickou perlou celého Kokořínska, ale nesmíme zapomenout, že i samotný Kokořínský důl je skvostnou přírodní i architektonickou památkou, která přitahovala návštěvníky od doby druhé poloviny 19. století. Tak jak ubývaly možnosti zemědělské výroby v regionu, rovnoměrně tomu se místní obyvatelé začali zaměřovat na "lidi z města!, kteří sem přijížděli trávit svůj volný čas. Už před 1. světovou válkou téměř každá rodina vedle své hlavní živnosti poskytovala ubytování a další služby návštěvníkům, kteří začali tvořit skutečný turistický ruch. Malebná krajina v blízkosti Mělníka a Prahy sem, zejména po zavedení železnice vedoucí po kraji údolí, přiváděla tolik návštěvníků, že se i vyplatilo stavět nová výletní letoviska, a tak se tvářnost údolí změnila. Kromě typických dřevěných tzv. chmelových roubenek a zděných usedlostí začaly zdobit údolí výstavní hotely a výletní restaurace, které místní krajině daly lázeňský charakter. Toto období doznívalo do let šedesátých, kdy byly znárodněné hotely postupně vybydleny podnikovou rodinnou rekreací, a ani nová doba už nebyla schopna přilákat novou klientelu k dlouhodobějším pobytům.

Takto vypadalo výletní středisko v Kokořínském dole, z kterého dnes zůstalo jen velmi málo.

Hotel Harasov v době před první světovou válkou.

Hotel Harasov. Turistický dům Dra. Bedřicha knížete z Lobkovicz v kokořínském údolí u Mělníka.

A dnešní stav?  ... co říci? V Kokořínském údolí vznikla další zřícenina (více foto).

Památkáři a CHKO Kokořínsko se asi pravidelně už dvacet let chodí každé pondělí koukat, co jim to pod rukama vyrostlo...

Na druhé straně však se Kokořínské údolí stalo významnou rekreační oblastí zejména Pražanů, kteří zde po druhé světové válce zakupovali vysídlená stavení, rekonstruovali je pro víkendové bydlení, a tak je zachránili původní lidovou architekturu až do dnešní doby. Proto projíždíme-li Kokořínskem dnes, můžeme vidět, jak to zde vypadalo kdysi, protože charakter krajiny i osídlení byl zachován.

Typická hrázděná chalupa v Tuboži.

Hrázděný dům s vykládanou lomenicí.

Kokořínské roubenky se pro svou typickou podobu dostaly i na poštovní známky.

Kromě hradu Kokořín a jeho nejbližšího okolí jsou však navštěvována hojně i další místa - zejména skalní přírodní útvary zvané Pokličky a další.

Skalní útvar Pokličky na historické pohlednici.

O Kokořínu najdete více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kokořín#Turistika; https://cs.wikipedia.org/wiki/Kokořín_(hrad); https://www.hrad-kokorin.cz/vstup.html;