Květena

Na Nedvězí pravděpodobně neroste žádná rostlina, která by byla tak výjimečná, aby její výskyt zaznamenaly botanické příručky nebo byla zmíněna správcem lokality - CHKO Kokořínsko. Pravdou je, že zde bylo několik státem chráněných vzrostlých lip, ale z nich návštěvníky vítá právě už jen ta jedna hned za značkou při vjezdu do obce.

Když se ale umíte dobře dívat, svou krásou překvapí i zcela obyčejné rostliny - jde jen o to být ve správnou chvíli na správném místě tak, jak už to v životě bývá. Všechna roční období pak přinášejí něco nového, i když se jedná pořád o tu samou věc. Na bývalých polích tak nejvíce zaujmou trávy, které většina lidí nevnímá jako květiny, ale alergici vědí své... Množství různých druhů trav přes svoji zdánlivou obyčejnost zbarví krajinu do zlatova někdy už začátkem léta a barvu si ponechají až do pozdního podzimu.

Třtina křovištní - náletová a rychle se šířící rostlina zejména na neobdělávaných polích.

Kdo se dobře zadívá, mezi travou objeví další kvetoucí skvosty na jaře, v létě i na podzim, avšak zajímavý pohled je třeba i na obyčejný bodlák v zimě.

První posel jara - sněženka podsněžník.

?

Dobromysl lékařská, na které hoduje nektar okáč bojínkový.

Na čem si pochutnává čmelák zemní?

V okolí Nedvězí najdeme teplomilné lesní lemy s kakostem krvavým, ale i lemy mesofilní a kyselomilné s jetelem prostředním a černýši. V zachovalých květnatých (světlých) bučinách, podél cest nebo i údolích najdeme medovník velkokvětý, lilii zlatohlavou nebo vemeník dvoulistý. Na polích a loukách můžeme najít zajímavé polní plevele jako pryskyřník rolní a čistec roční.

A co teprve údolních mokřadech... 

Mgr. Luboš Peterka

On-line atlas rostlin: https://www.houbareni.cz/dreviny.php