Zdivo je nově staženo ocelovým lanem.

Spustit prezentaci